CONTACT LIST : CARDICON 2024

Region Doctor's Name Mobile Number
BSMMU DR. CHAYAN KUMAR SHINGHA 01716433895
LABAID DR. SHIBLEE SADIK PATHAN 01714368048
NICVD DR. FARHANA AKTER 01712282059
DHAKA DR. ARIFUR RAHMAN SAZAL 01711666030
DMC DR. MOHAMMOD ULLAH FIROZ 01819443140
MMC DR. SHAFIQUL ISLAM 01712131152
SBMC DR. MUSHFIQUZZAMAN 01711319165
UNITED HOSPITAL DR. TANVIR AHMED 01914746848
EVERCARE, DHAKA DR. ASIF ZAMAN TUSHAR 01683353892
IBRAHIM CARDIAC HOSPITAL, DHAKA DR. AAYSHA CADER 01749419893
SOMCH DR. AZIZUR RAHMAN ROMAN 01712134537
KMCH DR. SWADESH K CHARABORTY 01712600505
RANGPUR MEDICAL COLLEGE DR. ABU ZAHID BOSUNIA 01711142018
RAJSHAHI MEDICAL COLLEGE DR. IFTEKHAR MOLLAH 01715181237
BOGRA MEDICAL COLLEGE DR. SHAIKH MD. SHAHIDUL HAQUE 01711317115
NHF&RI DR. SMITA KANUNGO 01711903233
RANGAMATI MEDICAL COLLEGE DR. HABIBUL ISLAM 01712261413
COX MC DR. G.M. SELIM 01717758975
SIR SALIMULLAH MC DR. SARWAR 01712506156
CMOSHMC DR. FARID UDDIN 01817782699
IMPERIAL HOSP DR. IMTIAZ UDDIN 01671801545
USTC DR. MASHUK AHSAN ALI 01816806579
CMH Lt. Col. DR. MOSTAFA
CUMILLA MEDICAL COLLEGE DR. TAIFUR RAHMAN 01793106054
CHATTOGRAM DR. SREEPATI BHATTACHARJEE APU 01554335718